Llengües

  • Español
  • English
  • Valencià

Cicles formatius

L'objectiu d'aquestes classes és la de preparar l'alumne perquè superi les proves d'accés al grau que desitgi.

CICLE GRAU MITJÀ

L'objectiu principal és capacitar a l'alumne de manera pràctica; i dotar-lo de uns coneixements i destreses necessaris per a la incorporació al món laboral.
La titulació que s'obté és la de Tècnic i permet poder accedir als estudis de Batxillerat o continuar altres estudis de Formació Professional.

Vies d'Accés

Cal haver superat l'ESO o equivalent a efectes acadèmics.
Superar la prova que es convoca cada any per la Conselleria d'Educació. S'ha de tenir 17 anys com a mínim.

CICLE GRAU SUPERIOR

Aquests estudis estan dirigits especialment als alumnes que amb el títol de batxillerat i com a alternativa a la universitat, busquen uns estudis superiors, pràctics, que els qualifiquin per incorporar-se al món laboral.
La titulació obtinguda és la de Tècnic Superior i permet l'accés directe als estudis universitaris que es determinin des de cada cicle.

Vies d'Accés

Haver superat un batxillerat o equivalent (haver superat un batxillerat experimental, el COU, o tenir el títol de tècnic especialista de FP2 o un mòdul 3 experimental). A més, es podrà incorporar l'obligació d'haver cursat determinades matèries del batxillerat en concordança amb els estudis professionals als quals es vol accedir.
Superar la prova que es convoca cada any per la Conselleria d'Educació. S'ha de tenir 19 anys complerts o 18 si s'està en possessió del títol de Tècnic de Grau Mitjà de la mateixa família professional o Famílies afins per reglament.