Llengües

 • Español
 • English
 • Valencià

Universitat

Amb el pla Bolonya les notes no depenen d'uns pocs exàmens en què et jugues el tot o res, sinó que el teu avaluació es determina per la feina que desenvolupis durant tot el curs. A les classes de repàs es pretén que l'alumne reforci aquells conceptes i problemes on troba més dificultat. Per a això, se segueix el temari de cada estudiant i es realitzen exercicis pràctics corresponents al nivell exigit en cada titulació. També, es resoldran exàmens d'altres anys i es proposaran exercicis alternatius.

GRAU EN ENGINYERIA: Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, Elèctrica, Tecnologies Industrials, Civil, etc.

Assignatures que preparem:

 • Tecnologia Elèctrica.
 • Física. Matemàtiques.
 • Dibuix Tècnic. Normalització.
 • Teoria de Màquines.
 • Sistemes de fabricació.
 • Màquines elèctriques.
 • Sistemes Automàtics i Electrònics.
GRAU EN MESTRE EN INFANTIL I PRIMÀRIA

Assignatures que preparem:

 • Matemàtiques per a mestres.
GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

Assignatures que preparem:

 • Matemàtiques I i II.